• Programförklaring

  Jag har bloggat privat och politiskt men inte professionellt på Sagor från Livbåten under några år och innan det på andra mer obskyra ställen.


  Jag har sökt ett forum för de mer professionella betraktelser jag skriver. Nu har jag samlat några av dem här. Kanske kommer jag om andan faller på lägga till fler texter som kommenterar samtalet om kommunikation, marknadsföring och media.

Arbetsmetodik

Kommunikation uppfattas av de flesta som viktigt fast svårt. Alla företag och organisationer behöver kommunicera effektivt och med bästa möjliga resultat – hela tiden. Oavsett roll i verksamheten är kommunikation en av arbetsuppgifterna.

Mycket av den energi som läggs på detta arbete är missriktad. Antingen leder den inte i rätt riktning eller så försvinner den i tomma intet. Timmar läggs ner på powerpointbildspel eller hemsidor ibland utan att man tänkt efter vad man egentligen vill ha sagt och till vem.

Men egentligen är kommunikation inte så svårt: någon vill säga något till någon och uppnå en effekt med det. Vi lyckas varje dag med komplicerade kommunikationsuppgifter i samvaron med familj, vänner och kollegor. Hemligheten är att vi funderar mindre på verktygen och formerna i vardagligt tal.

Jag utgår därför alltid från uppgiften som ska lösas. De gånger vi struntar i alla tumregler, ramar och andra låsningar och bara koncentrerar oss på hur vi kan uppnå det vi vill. Då, blir det bäst!

Behov, Innehåll, Form

Men helt intuitivt och improviserat går det inte att jobba. Det måste finnas metod i vansinnet.  Jag tror därför på att göra en grundläggande analys innan jag börjar jobba. En analys som delar upp vilken kommunikationsakt som helst i tre olika  beslutslager:

Behov - mål, målgrupp och budskap.

Innehåll - urval, fakta, exempel, bevis och liknande.

Form - språkdräkt, illustrationer, val av format och kommunikationsmetod.

Att kommunicera målinriktat bygger på att man låter formen avgöras av innehållet och behoven. Och att man väljer sitt innehåll med utgångspunkt från sina behov.

En följd av detta är att man alltid borde sätta upp mål och analysera sin målgrupp först.

Nu fungerar det sällan så i verkligheten. Ofta har du själv eller någon annan redan avgränsat uppgiften. Det finns redan fattade beslut om formen eller om innehållet eller båda.

Därför är i realiteten den bästa metoden för en målstyrd kommunikation cyklisk. Om det redan finns formbeslut går du vidare till att fundera över dina mål, din publik och lämpliga budskap grundat på dessa. För att sedan leta efter lämpligt innehåll innan du kommer tillbaka till formen och ser om den behöver förändras. Om du inte är nöjd går du varvet runt en eller flera gånger till. Tills tiden, pengarna eller tålamodet tryter.

by Göran WidhamKommentering avstängd

Vet du att din idé flyger?

Jag funderar just nu pga några olika projekt på hur man mobiliserar kraft i de sociala medierna. Egentligen vill jag inte använd det begreppet eftersom det känns så mycket som ett modebegrepp och dessutom ett dåligt sådant – alla medier är ju sociala.

Men om vi struntar i vokabulären, så finns det ju en uppsättning medier idag vars främsta funktion är att de generar samtal mellan deltagarna inte en möjlighet för den med pengar, inflytande eller en stor megafon att pressa ut sitt budskap mot stora massor av människor. Rätt använt ser man gång på gång hur fåniga, seriösa, viktiga eller lönsamma budskap får en massiv spridning genom summan av alla dessa ostrukturerade samtal och relationer.

Ikea fick folk att tagga bilder på Facebook. Marabou fick folk att kampanja för sina favoritpraliner. Rosa bandet lyckas gång på gång skapa samtal runt cancerforskning.

Marabous julkampanj för Aladdin - Rädda julen.

Marabous julkampanj för Aladdin - Rädda julen.

Men problemet i detta kaotiska landskap är förutsägbarheten. Att med säkerhet säga i förväg vilka idéer som kommer flyga och vilka som kommer självdö är oerhört svårt. Att hitta på en viral idé om vilken man kan säga – det här kommer att sprida sig som en löpeld är nästan omöjligt enligt min mening. Istället måste man hitta ett budskap man tror på och pröva sig fram. Fördelen med digitala medier är att det är relativt billigt att producera och oerhört billigt att distribuera digitala budskap. Man har inte bara en chans. Man kan skruva på sin idé tills den tar skruv. Jag tror hemligheten ligger i det konstanta utvecklingsarbetet och testandet.

En annan sak jag funderat på är tre egenskaper som jag tror är centrala i alla virala satsningar.

MemerVissa budskap, formuleringar eller tankar har egenskapen att de inte förändras så mycket vid återberättande. De blir inte utsatta för visklekseffekter. Att hitta en slogan eller bärande tankegång eller formfaktor i sin kommunikation som är memetiskt blir allt viktigare på en arena där folk copy-pastar och remixar och där man förlitar sig på att budskapet ska sprida sig viralt i målgruppen.

Smittsamhet – Om många är beredda att skicka vidare en uppmaning, idé eller en tankegång så sprider den sig mycket fortare. Mycket energi läggs på att paketera budskap så att det känns som en belöning att få skicka dem vidare. Om jag som mottagare känner att det ger mig något att skicka vidare – status, beundran eller respekt – så är det större chans att jag gör det.

KonverteringDetta står dock ibland emot det andra kravet på en lyckad kampanj. Att tillräckligt många agerar på kampanjens innehåll. Det räcker inte om alla skickar vidare om ingen köper din vara, din tjänst eller din idé. I vissa fall blir förpackningen så strömlinjeformad för att vara smittsam att den slutar ha någon övertygande effekt. Det räcker inte att nå många om ingen håller med dig.

Jag tror stenhårt på en utveckling där vi blir allt bättre på att testa våra budskaps memetiska karaktär, deras smittsamhet och deras konverteringsförmåga och där kampanjer inte står och faller med den initiala idén utan där vi långsamt slipar fram det perfekta uttrycket för vårt varumärke, våra idéer eller våra erbjudanden.

by Göran WidhamKommentering avstängd

Retorik – konsten att övertyga

Ord har alltid varit ett av mina största intressen. Ord i en väldigt vid mening. Jag älskar korsord, Alfapet och finurliga julklappsrim. Jag skriver, översätter, diktar och har mig av ren ordglädje. Ord fyller också min yrkestillvaro, ibland som skribent men desto oftare som hjälpreda när andra letar efter orden.

När jag närmar mig en yrkesmässig utmaning så har jag hjälp av en ganska liten men mycket användbar samling teoretiska modeller från olika områden. Jag låter mig inspireras av såväl humaniora, som samhällskunskap och ekonomiska teorier. För mig är en teori lika användbar om den kommer från självhjälpslitteraturen, från managementlitteraturen eller från en vetenskaplig publikation.

Under min yrkeskarriär har jag samlat på mig och skruvat till en liten samling modeller som säkert har bakgrund hos någon hjärnforskare ibland, ifrån en klassisk filosof ibland och managementguru ibland. Däremot är det inte säkert de skulle känna igen dem. Jag remixar ganska vilt. Teorierna och modellerna blir mer användbara om jag har fått göra dem till mina egna tycks det.

Ett område som gett mig mycket inspiration och hjälp genom åren är den klassiska retoriken. Jag tänker inte här fördjupa mig i gamla greker och grekiska termer. Det finns det tillräckligt många som gör. Istället tänkte jag ge er min korta sammanfattning av de tre delar av den retoriska kunskapen som jag har mest användning för i mitt arbete. Jag använder dem när jag skriver, när jag designar flödet för en händelse eller ett event, när jag  hjälper folk att förbereda presentationer och tal bland annat.

Skola i Antikens Aten

Skola i Antikens Aten

Förberedelser

Att förbereda sig och genomföra en kommunikationsakt, en akt som syftar till att övertyga en målgrupp bör göras i fem steg:

 1. Definiera problemet: Här ägnar jag mig åt tre saker. (a) Jag tar reda på så mycket som möjligt om situationen där någon ska kommunicera: dess yttre förutsättningar, men framförallt vilken målgruppen är och vad den har med sig in i situationen. Målgruppens förkunskap, förståelsenivå, förutfattade meningar, förväntningar är oerhört viktiga för att kunna reda ut vad som är ägnat att övertyga dem. (b) När jag har koll på situationen så definierar jag ett mål med kommunikationen. Vad är det den som kommunicerar ska uppnå? Vad är möjligt med tanke på målgruppen och vad är önskvärt? Ett kommunikativt mål bör handla om saker som du vill att den du kommunicerar med ska känna, tycka eller tänka. Den som kommunicerar  har nästan alltid andra mål med kommunikationen i form av önskvärda handlingar hos målgruppen. Som till exempel att de ska rösta på ett visst parti, skänka pengar till ett visst ändamål eller köpa en produkt. Enligt mig är detta inte kommunikativa mål. De uppnås inte genom kommunikation utan genom ett beslut hos din målgrupp som kan komma som en följd av din kommunikation. De kommunikativa målen handlar om att förändra kunskaper, åsikter eller känslor. (c) När jag har klart för mig vilka förändringar som ska uppnås hos målgruppen är det dags att definiera ett budskap. Det handlar om att hitta ett budskap som man kan få målgruppen att anamma och som är ägnat att få dem att ändra uppfattning i rätt riktning för att infria målet — att bli övertygade.
 2. Hitta på: Beväpnad med ett väldefinierade budskap börjar jag söka material. I första skedet handlar det om att göra ett brett svep genom den kunskapsmassa och informationsrymd som finns kring ämnet. Vad kan man säga om ämnet? Vilka erfarenheter, kunskaper, fakta, känslor, berättelser, illustrationer etc finns att tillgå. Ju mer material jag disponerar i mitt minne, i min dator och på små papperslappar desto bättre. I det här skedet funderar vi inte över vad som fungerar, vad som övertygar. Just nu hittar vi bara på. Vi ser det som en inventering.
 3. Disponera materialet: Nu är det dags att disponera materialet. Jag återkommer nedan till hur. Men det är här vi sållar agnarna från vetet. När vi disponerat färdigt så har vi bara kvar de utsagor och argument som hjälper oss att övertyga målgruppen om budskapet. Allt annat är onödigt och ska bort. Alla kommunikationsakter som syftar till att övertyga någon blir bäst om vi koncentrerar dem kring ett enda budskap, en sak som vi vill övertyga målgruppen om. All energi, allt som sägs och görs ska sedan fokusera på att maximera effekten av detta budskap.
 4. Hantera materialet: När dispositionen ger mig en klar bild av vad som ska sägas och i vilken ordning är det dags att fundera på hur man ska hantera materialet. Här blir det väldigt olika i olika medier och kanaler. För ett tal handlar det om hur man ska skriva sitt manus, om man ska använda några AV-hjälpmedel och hur dessa bör se ut mm.
 5. Utförandet: För tal och andra retoriska situationer som sker i realtid så är utförandet den sista viktiga byggstenen. Hur talar man, hur använder man rösten? Med gester och minspel, pauseringar och temposkiftningar förstärker man och förtydligar.
Retorik - som att gå över en kulle

Retorik - som att gå över en kulle

Disposition – som att gå över en kulle

Hur gör man då en disposition? Enligt mig är alla kommunikationsakter som att gå över en kulle. Med det menar jag tre saker:

 • Det är svårast i början. Då finns alltid ett motstånd hos mottagaren som man behöver övervinna. Det är helt enkelt uppförsbacke. Uppgiften att besegra detta motstånd består i att vinna mottagarnas uppmärksamhet och förtroende.
 • På toppen av kullen är då man hörs bäst och klarast. Innan man tagit sig dit är det inte meningsfullt att säga vad man tycker. I varje tal, text eller kommunikationsakt finns ett sådant ställe där ditt budskap kommer höras tydligast och klarast.
 • På andra sidan krönet är det lättast att argumentera. Med en publik som är så uppmärksam du kan få den och har så stort förtroende för dig som du kan uppnå, en publik som just hört vad du kom för att säga, läst vad du ville ha sagt, då är det läge att komma med dina argument och bevis. Mottagligare än just här blir de aldrig. Sist i nedförsbacken när ni tillsammans tagit er över kullen finns det bästa stället att be dina åhörare eller läsare om något. Vädja till dem att agera på sin nya övertygelse. Om du är säljare är det här du ska be om deras signatur på kontraktet.

Om vi ska översätta min liknelse med kullen till något som är närmare Aristoteles och de andra klassikerna så resulterar de i en punkt för punkt disposition enligt följande:

 1. Inledning – fokusera på att vinna folks uppmärksamhet.
 2. Bakgrund - fokusera på att vinna folks gillande och förtroende.
 3. Budskap – berätta kärnfullt vad det är du vill övertyga dem om.
 4. Argument - lägg fram dina bevis och argument. Sluta med det starkaste. Här kan du eventuellt lyfta fram motargumenten om du tror att du kan visa att de inte stämmer.
 5. Avslutning – sammanfatta vad du sagt och om möjligt vädja om eller uppmana till praktisk handling.

När du fyller din disposition med material bör du börja med budskapet. Resten är bara till för att tjäna det. När du har budskapet klart för dig letar du igenom det stoff du har efter berättelser, fakta och illustrationer som skapar trovärdighet. Dem placerar du i din bakgrundsbeskrivning. När du har den klart för dig letar du efter dina bästa argument och bevis och lägger dem i argumentationsdelen. Sen funderar du över vad du kan be om eller uppmana till i avslutningen. Allra sist beslutar du dig för vad du kan använda för att väcka uppmärksamheten i början. Klart.

Argument

Den tredje modellen jag tänkte tala om är den klassiska indelningen i tre argumenttyper. När du ska bevisa eller argumentera för något så finns det tre olika saker som du kan vädja till hos människor:

 • Deras tro på auktoriteter. Du bör därför bygga upp dig själv till en person som är värd att tro på. Därför använder man argument som visar hur kunnig eller kompetent man är. Det kan dels handla om rent skryt, alltså att man berättar om sina erfarenheter och kvalifikationer, men det går också att använda den indirekta metoden att helt enkelt visa upp sin kunskap genom att använda begrepp eller lära ut och förklara svåra saker. Bäst är att berätta självupplevda situationer som visar på kunskap och erfarenhet.
 • Deras tro på logiska resonemang och fakta. Du bör ha logiska argument och bevis på din sida. Statistik, undersökningar eller slutledningar.
 • Deras tro på känslomässiga sanningar. Att övertyga någon utan att sätta känslolivet i svang är nästan omöjligt. Vi är inte robotar. Du bör därför använda argument som mer handlar om att frammana en känslomässig reaktion av något slag.

Ingen argumentation är fullständig om du inte använder alla tre argumenttyperna. I detta sammanhang kan det också vara bra att komma ihåg att talet tre är magiskt. Tre exempel, tre argument, tre illustrationer har större verkan retoriskt än två eller fyra eller sju eller 13. När du talar ligger tre exempel bättre i munnen. När du skriver är det lättare att läsa dig om dina listor innehåller tre saker. När vi ska minnas har vi lättare att minnas saker som kommer tre och tre. Använd detta, men kom ihåg att ingen regel är utan undantag.

Lycka till!

by Göran WidhamKommentering avstängd