Workshop på Webcoast

Den här helgen deltar jag i Webcoast – av kärlek till webben - en unconference i Göteborg för folk som oss som arbetar, leker och umgås på webben.

Webcoast program byggs av deltagarna själva, vilket betyder att vem som helst kan skriva upp sig som talare och ta hand om ett seminarium, en workshop eller liknande om något som de vill prata om.

I år bestämde jag mig för att ta hjälp av de deltagare som är intresserad av modeller och kommunikation. Jag bjöd därför in till en workshop för att titta på några av de modeller som vi har lärt oss i skolan eller på universitet och som vi fortfarande tar utgångspunkt i trots att de är uttjänta, trasiga eller rent av döda. Min förhoppning är att jag och deltagarna tillsammans ska kunna ”hacka dem” – förbättra eller hitta på nya bättre modeller.

Workshopen är i morgon klockan elva och jag hoppas återkomma med resultatet.

Idag vill jag bara lista vilka modeller jag tänkte prata om och berätta varför.

1. Shannon-Weavers kommunikationsmodell

Shannon-Weaver Communication Model

Enligt min uppfattning är det sorgligt att den här modellen fortfarande färgar så många människors syn på kommunikation. Det cementerar ett förhållningssätt där en aktiv agent talar och en passiv mottagare lyssnar – som i den traditionella katederundervisningen, i traditionell politiska möten med talarstol eller traditionell marknadsföring baserad på megafonlogik.

 2. Organisationsmodeller

Hierarki

Beslutstruktur och upphandlingsvägar med underleverantörskedjor är fortfarande starkt påverkade av att den hierarkiska organisationsprincipen är dominerande. Samtidigt blir arbete i kluster och nätverk allt vanligare. Dessa två principer fungerar inte alltid så bra tillsammans.

En del av detta problemet har också att göra med en väldigt traditionell projektstyrning baserad på tidsflöde, milstolpar, resurser och aktiviteter i en värld där värdeflöden blir betydelsefullare som värdeingsprincip.

3. Modeller för arbetsmetod

Arbetsmetoden i kommunikationsarbete är fortfarande starkt influerad av den traditionella kompetensuppdelningen – AD, copy, produktion. Arbetet fortfarande starkt inriktat på skapandet av koncept för kampanjer som kläs med formgivning och budskap för att sedan produceras.

Det moderna arbetet sker på en mängd andra sätt som kan vara iterativa eller ha inbyggda testpunkter eller ha inbyggda feedbackloopar för interaktivitet med målgruppen – eller, eller, eller …

Traditional team

 4. Kommunikationen

Vår grundläggande syn på kommunikation handlar fortfarande väldigt mycket om kontroll och ägande av budskap, berättelser, kanaler och budgetar. I en värld där den sortens ägande långsamt blir alltmer problematiskt.

You no longer control the message ...

by Göran Widham

Bookmark the permalink.

Both comments and trackbacks are currently closed.

En trackback

  1. [...] @Widham kommunikatör, utbildare och skribent Vidare till innehåll HemErfarenhetSagt om WidhamPolitikTexterVideo « Workshop på Webcoast [...]