Marknadschefen – vecka sex

Jag hade ett samtal med en av säljarna om användning av projektor eller skärm med bilder eller en presentation som stöd vid säljmöten.

I vanliga fall brukar jag vara tvungen att inte bli för extrem i min uppfattning att det inte finns någon anledning att visa något annat än bild och videoillustrationer. All annan information man vill nå fram med är bättre lämpad att presenteras muntligen.

När man hamnar i den diskussionen kring säljmöten, säljpresentationer och föredrag med säljinriktning så brukar man alltid få mothugg. Det behövs visst textslides, bulletpointsen har en funktion, man vill understryka saker … osv. Oftast kan vi nå fram till en punkt i samtalet då jag konstaterar att punktlisterna, citaten och de understrykna v’ärdeorden finns av endera av två anledningar: som manus eller som efetrlämningsmaterial.

Därifrån kan vi ta oss till en diskussion om huruvida det är lämpligt att ha ett dokument som fungerar som såväl manus som efterlämningsmaterial och illustration. En bra dag kan jag övertyga folk om att vi ska låta våra Powerpoint- eller Keynote-presentationer vara bara illustrationer som hjälper de som lyssnar och inte oss som talar. Och då är vi tillbaka till tesen att de helst ska bestå av bilder (så stora som möjligt, gärna så de täcker hela skärmen) och filmer.

Men idag pratade jag med en säljare som sagt. Och han visade mig sin ideala slideshow. Det var en pdf med 133 stora foton i. Han brukade sätta den på att loopa och prata fritt utan koppling till bilderna.

Tack för det televerket!

by Göran Widham

Bookmark the permalink.

Both comments and trackbacks are currently closed.