Marknadschefen – vecka ett

Som nybliven marknadschef hos en ny arbetsgivare ställs man inför en stor samling frågor och prioriteringar. Att bena ut var man ska lägga tid, engagemang och resurser är inget enkelt problem. Modern kommunikation handlar ofta om att alla olika kanaler och interaktioner griper in i varandra. Organisationer bygger plattformar av olika slag för interaktion med dem de vill kommunicera med. Webbsidor, närvaro i olika sociala medier, fysiska mötesplatser osv. Alla dessa plattformar påverkar varandra, även om någon är viktigare än de andra kan det vara svårt att fokusera på den innan man fått ordning på helheten.

Kommunikationen pågår hela tiden så att sätta sig ner och göra den perfekta planen innan man implementerar den är lönlöst, det behöver göras saker nu (eller ganska snart) för att sätta rätt prägel på det pågående flödet. Samtidigt så är det nästan omöjligt att fatta de små konkreta besluten om en viss aktivitet eller en viss kanal utan en ordentlig analys av kommunikationsbehovet: Vilka är det vi vill nå? Vad vill vi uppnå tillsammans med dem? Vad behöver vi säga?

Jag tror att jag kommer studsa mellan dessa två nivåer hela tiden tills jobbet börjar ta form.

Samtidigt är problemet med att välja rätt fokus knappast den största utmaningen till en början. Jag ska få grepp om nyckelpersonerna, vilka man ska prata med om vad, vad olika delar av verksamheten har för behov och idéer.  En annan nyckelkunskap som kommer ta tid att få grepp om är hur affären ser ut: Var tjänas det pengar? Var finns det utvecklingsmöjligheter? Vilka affärer skapar andra affärsmöjligheter? Just nu vet alla mer än mig.

Men det finns ett förhållningssätt tror jag. Jag ska försöka sammanfatta:

  1. Dela tiden mellan informationsinhämtning och strategiska övervägande å ena sidan och konkreta förbättringsåtgärder i det lilla å andra sidan. Var redo att hoppa mellan dessa två nivåer.
  2. Leta efter konkreta områden där det med små enkla medel går att fixa något som inte sköts optimalt. Idag finns det så många digitala plattformar där ett företag kan eller bör ha en närvaro. Bara att säkerställa en rudimentär närvaro på ställen som Google maps, Google+, Facebook, LinkedIn, Twitter osv är billigt, enkelt och gör skillnad direkt. Det kan finnas liknande enkla branschspecifika eller företagsspecifika områden – event, branschnätverk – you name it!
  3. Använd de frågor som uppkommer när du arbetar med dessa konkreta småfixar till att förstå vad som är det strategiska perspektivet och vilka strategiska övervägande som är ogjorda eller otillräckligt gjorda. Är det självklart vem som är målgruppen när du fixar detta eller behöver de redas ut? Finns det en klar linje vad gäller budskap till olika målgrupper eller behöver det arbetas med? Har din organisation klart för sig vilka som kan tala för den i olika sammanhang och vad de har för befogenheter eller behöver det analyseras?
  4. Skapa avgränsade strategiska projekt med bas i de brister i policys, standardförfarande eller strategiska plattformar som du upptäcker i arbetet med det konkreta.

Så här känns det idag. Men det är bara andra dagen – i nästa vecka kanske jag har en helt annan syn på saken.

by Göran Widham

Bookmark the permalink.

Both comments and trackbacks are currently closed.